Toz Ekstrakt Üretimi

Toz Ekstrakt Üretim Diagramı

 • Doğal Bitkinin Tesise Girişi

  Bitki kaynağına erişim, sürdürülebilir bir üretim zincirine sahip sözleşmeli bitki üreticileri ile sağlanmaktadır.

 • Karantina

  Bitki tedarik edilip fabrikaya transfer edildiğinde karantina alanına alınır.

 • Ham Madde Analizi

  Kalite Kontrol Analizleri Başlıyor
  Bitkinin belirlenen standartlara uygun olduğu sonucuna varılırsa kabul edilir ve depolama alanına aktarılır.

 • Üretim (Sıvı)

  Bitki depodan alınır ve ekstraktöre aktarılır.
  Uygun çözücüler eklenerek ekstraksiyon işlemi başlatılır. Ekstraksiyon işlemi tamamlandıktan sonra bitki posası ve ekstrakt filtrasyon ile ayrıştırılır.

 • Üretim (Toz)

  Ürettiğimiz sıvı bitkisel ekstrakt sprey kurutucu ünitesine aktarılır. Bu transferden sonra sıvı ekstrakt toz ekstrakt formuna dönüştürülür.

 • Geri Dönüşüm

  Bitki posasındaki alkolü geri kazanmak için bir buhar sistemi ve elde edilen ekstrakttaki alkolü geri kazanmak için yoğunlaştırıcı kullanılır.
  Geri dönüşüm işleminden sonra çöpümüz ev çöpü gibi olur.

 • Kalite Kontrol Analizleri

  Kalite Kontrol

  Etken madde, safsızlık ve mikrobiyoloji analizleri kimyagerlerimiz tarafından yapılır. Bu analizler sonrasında Analiz Sertifikası hazırlanır.

 • Paketleme ve Lojistik

  Paketleme ve Lojistik

  Üretilen hammaddelerimiz fabrikamızdan müşterilerimize transfer edilmeye hazırdır.