Bitkisel Ekstraksiyon Yöntemleri

Bitkisel Ekstraksiyon Yöntemleri

Bitkisel ekstraksiyon yöntemleri, bitkilerden aktif bileşenlerin çıkarılmasını sağlayan bir dizi işlemi içerir. Bu yöntemler arasında şunlar bulunur:

Maceration (Sızdırma): Bu yöntemde, bitki materyali, özellikle çiçek veya yapraklar, uygun bir çözücüye (örneğin alkol veya su) bırakılır ve belirli bir süre boyunca bekletilir. Bu süreçte, çözücü aktif bileşenleri bitkiden çözerek ekstrakte eder.

Perkolasyon: Bu yöntemde, bitki materyali, özellikle tohum, kök veya kabuk, uygun bir çözücü ile kaplanır ve sürekli bir akış sistemi içinde çözücüden geçirilir. Bu süreçte, aktif bileşenler, çözücü tarafından çözülerek ekstre edilir.

Soğuk Sıkım: Bu yöntemde, özellikle narenciye veya turunçgiller gibi yağlı bitkilerde, meyve kabukları veya tohumlar preslenerek aktif bileşenlerin çıkarılması sağlanır.

CO2 Ekstraksiyonu: Bu yöntem, bitkisel materyal içindeki aktif bileşenleri yüksek basınç altında sıvılaştırılmış CO2 kullanarak çözmeyi içerir. CO2, ekstrakte edilen bileşenleri toplamak için daha sonra buharlaştırılır.

Ultrasonik Ekstraksiyon: Bu yöntemde, bitki materyali uygun bir çözücü içinde ultrasonik dalga titreşimleriyle sürekli olarak karıştırılır. Bu süreçte, aktif bileşenler çözülür ve ekstrakte edilir.

Mikrodalga Ekstraksiyonu: Bu yöntemde, bitki materyali uygun bir çözücü ile mikrodalga dalgaları kullanarak işlenir. Bu süreçte, çözücü, aktif bileşenleri bitkiden çözerek ekstre eder.

Bu yöntemler arasında, bitki materyalinin özelliklerine, ekstrakte edilecek bileşenlere ve uygulamanın amaçlarına göre seçim yapılabilir.